استان خراسان جنوبی مهد علم و فرهنگ و هنر کشور است و در طول زمان مشاهیر و خدمتگزاران بی شماری را در دامان خود پرورانده است. در وبلاگ بیرجندنیوز سعی شده است تا هر هفته جمعه ها با معرفی یکی از این نامداران به مرور زمان آرشیو قابل اتکایی از بزرگان منطقه خراسان جنوبی فراهم آورده شود. جهت استفاده بهتر علافه مندان مجموعه این پست ها به صورت مدون در این وبلاگ مجزا گردآوری خواهد شد.