مراکز اسکان فرهنگیان خراسان جنوبی

آدرس و شماره تلفن مراکز اسکان فرهنگیان خراسان جنوبی

 

تلفن آدرس نام پایگاه اسکان
۰۵۶۳۲۳۹۴۰۰۰ و ۰۵۶۳۲۳۹۴۱۱۰ سجادشهر، بلوارشاهد، جنب مسجد امام جعفر صادق (ع )، مدیریت آموزش وپرورش بیرجند
۰۵۶۳۲۶۶۲۸۰۳ سربیشه، خیابان مصطفی خمینی، اداره آموزش و پرورش سربیشه
۰۵۶۳۲۱۲۳۴۱۰ اسدیه ، خیابان معلم، اداره آموزش وپرورش درمیان
۰۵۶۳۲۴۷۳۲۹۸ خوسف، خیابان شهید فهمیده، دبیرستان شهید مصطفی خمینی خوسف
۰۵۶۳۲۶۲۲۱۹۱-۴ نهبندان، بلوار امام خمینی (ره )، جنب مجموعه ورزشی شهید تختی، اداره آموزش و پرورش نهبندان
۰۵۶۳۲۵۲۲۴۸۵ قاین، بلوار بسیج، بسیج ۲مرکز آموزش رفاهی (خانه معلم ) قاین
۰۵۶۳۲۵۰۴۲۳۶ حاجی آباد، بلوار امام رضا (ع)، خیابان معلم، اداره آموزش وپرورش زیرکوه
۰۵۶۳۲۸۸۲۴۰۰ سرایان، سایت اداری، بلوار آیت‌اله خالصی، اداره آموزش وپرورش سرایان
۰۵۶۳۲۷۲۳۹۲۹ و ۰۵۶۳۲۷۴۳۸۸۵ پایگاه شماره ۱: فردوس، خیابان شهید مطهری، کانون امیدهای انقلاب فردوس
  پایگاه شماره ۲: اسلامیه، خیابان امام خمینی (ره )، هنرستان شهید قویم
۰۵۶۳۲۸۲۵۴۵۱ و ۰۵۶۳۲۸۴۲۰۹۸ پایگاه شماره ۱: طبس میدان شهید فهمیده ، بلوار امیر المومنین (ع) دبیرستان کوثر طبس
  پایگاه شماره ۲: شهر دیهوک، بلوار جهاد، دبیرستان شبانه روزی اسماء
۰۵۶۳۲۸۵۳۱۲۱ عشق‌آباد، بلوار ۲۲بهمن، خیابان قائم، مدرسه شبانه‌‌روزی حضرت خدیجه کبری (س ) دستگردان
۰۵۶۳۲۷۷۲۸۱۵ بشرویه، بلوار انقلاب اسلامی، روبروی پارک، راهنمایی حضرت معصومه (س ) بشرویه

گالری تصاویر